Politika zasebnosti

  • Upravljavec

Ta politika skrbi za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja podjetje ODEJA PUHEK Danijela Kocmur s.p. (upravljavec, v nadaljevanju ODEJA PUHEK) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

ODEJA PUHEK skrbi za varovanje vaših osebnih podatkov, tako da deluje v skladu s predpisi in zakoni (podlaga: Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/07 in Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR s pričetkom uporabe dne 1.1.2018).

Upravljalec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

ODEJA PUHEK Danijela Kocmur s.p.
Jurčičeva ulica 69
8360 Žužemberk
Slovenija
Matična številka: 8053103000
Telefon: 031 358 346
Email: info@odeja-puhek.si


Katere osebne podatke obdelujemo

- Osnovni kontaktni podatki (ime, telefonska številka, e-naslov);

- Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);

- Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, čas dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd., geslo v enkriptirani (šifrirani) obliki in ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino ali nastanejo ob komunikaciji uporabnika in ponudnika).


Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:
- komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;
- sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;
- tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte);
- za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
- za statistične analize o prodaji našega blaga in o uporabi naših spletnih strani.


Čas hrambe osebnih podatkov
Osnovne osebne podatke hranimo časovno neomejeno, dokler imate status našega registriranega uporabnika na naši spletni strani oz. do preklica te privolitve z vaše strani.


Prostovoljnost posredovanja podatkov

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne morete z nami skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila).


Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven podjetja ODEJA PUHEK Danijela Kocmur s. p., razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:
- ponudniki storitev marketinga;
- ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil;
- ponudniki programerskih rešitev;

- računovodske službe;
- dostavne službe. 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov. Vse posredovane informacije so torej varovane pred vdorom tretjih oseb, kar uporabniku zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje s podjetjem ODEJA PUHEK Danijela Kocmur s. p.


Veljavnost in uporaba politike zasebnosti
Ponudnik spoštuje zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino, ne odgovarja.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.
Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino ODEJA PUHEK na naslovu 
odeja-puhek.si.

Politika zasebnosti velja in se brez izjem uporablja za:

-          vsakega uporabnika na spletni strani podjetja ODEJA PUHEK, ob prvem in vsakem nadaljnjem obisku ter

-          vsako osebo, ki podjetju posreduje svoje osebne podatke v kakršnikoli obliki.

Politika zasebnosti se lahko spremeni oziroma dopolni brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila v skladu z zakonskimi predpisi, ki so takrat v veljavi. Aktualna verzija politike zasebnosti je objavljena na https://odeja-puhek.si/politika-zasebnosti


Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob naročilu/prijavi na e-novice obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših produktov in storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani odeja-puhek.si ob oddaji naročila vpišete vaš elektronski naslov. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo Pravica do izbrisa ODEJA PUHEK (odeja-puhek.si) V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah odeja-puhek.si. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.


Vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:


- Potrditev, ali obdelujemo vaše osebne podatke;


- Dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;


- Kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;


- Popravek netočnih osebnih podatkov;


- Omejitev obdelave, kadar:

    - oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

    - je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; 

     - osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;


- Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov; 
Povezava do izbrisa podatkov


- Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;

Povezava do osebnih podatkov


- Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;


- Da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.


- Pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.


Postopek uveljavljanja pravic

Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko kadarkoli naslovite v pisni obliki na info@odeja-puhek.si.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo tega spletnega mesta po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

 

Organ za varstvo podatkov

Upravljalec je prepričan, da zbira in hrani osebne podatke Posameznikov v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in ostalimi veljavnimi zakoni na območju Republike Slovenije in Evropske Unije.

V primeru vprašanj in pritožb v zvezi s splošno uredbo o varstvu podatkov, se lahko obrnete na organ za varstvo podatkov, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski Pooblaščenec RS, dosegljiv na spodnjem naslovu:

Informacijski pooblaščenec

Zaloška cesta 59

1000 Ljubljana,

Slovenija

T: 01 230 97 30

F: 01 230 97 78

e-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si

 

Za zahtevke v zvezi s spremembo, ali posodobitvijo osebnih podatkov, izbrisom ali združitvijo uporabniških računov, odjavo ali drugo morebitno težavo z uporabniškim profilom nas kontaktirate preko elektronske pošte na naslovu  info@odeja-puhek.si. Zahteva mora biti podana iz elektronskega naslova na katerega je vezan profil za katerega želite uveljavljati spremembe.

Za prijavo suma kršitve pri obdelavi osebnih podatkov nas kontaktirajte preko elektronske pošte na naslovu  info@odeja-puhek.si

Na vse zahtevke v zvezi z varstvom osebnih podatkov se Upravljalec zavezuje k odgovoru v roku 30 dni od prejema zahtevka. Za težje spore ali težave si pridržujemo pravico do podaljšanja tega roka na dodatnih 60 dni.

Za več informacij v zvezi s splošno uredbo o varovanju podatkov obiščite https://www.eugdpr.org/